February 2021
ACOM EU Project Nr. BG16RFOP002-2.077-920-C01

 
АЦОМ ООД е бенефициент по проект Nr. BG16RFOP002-2.077-920-C01 на Оперативна програма "Иновации и Конкурентноспособност" на ЕС.
​ 
​​​​Проект Nr. BG16RFOP002-2.077-920-C01 е с главна цел осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Общата стойност е 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца с начало 25.01.2021г. и край 25.04.2021г.
Subscribe to ACOM RSS