EU Projects BG

News  |  10-April-2023


АЦОМ ООД подписа Договор за предоставяне на БФП по проект Nr. BG-RRP-3.004-0340-С01 по процедура "Технологична модернизация в предприятието"


Проект Nr. BG-RRP-3.004-0340-С01 е с главна цел повишаване ефективността на фирмата чрез разширяване на производствения капацитет и намаляване на производствените разходи. Общата стойност на проекта е 1 090 559,92 лв., от които 545 279,96 лв. безвъзмездно финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца с начало 10.04.2023г. и край 10.04.2024г.


EU Projects

- 30 -


News  |  21-September-2022


АЦОМ ООД подписа Договор за предоставяне на БФП по проект Nr. BG16RFOP002-6.002-0683-C01 по процедура "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 на ЕС


Проект Nr. BG16RFOP002-6.002-0683-C01 е с главна цел предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Общата стойност на проекта е 233 650,00 лв., от които 116 825,00 лв. европейско финансиране от ЕФРР и 116 825,00 лв. собствено съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 10 месеца с начало 21.09.2022г. и край 21.07.2023г.


EU Projects

- 30 -