EU Projects BG

Новина  |  11 Август 2023


АЦОМ ООД обявява процедура за избор на изпълнители във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на БФП по проект Nr. BG-RRP-3.004-0340-С01 по процедура "Технологична модернизация в предприятието"


EU Projects


Процедурата за избор на изпълнители с публична покана е с предмет както следва:

  • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Лазерна машина за рязане на метал - 1 бр.;
  • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Вертикален обработващ център - 2 бр.;
  • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Шлайф машина - 1 бр.;
  • Доставка и въвеждане в експлоатация на САМ система за производствено проектиране на механични детайли и управление на CNC машини за листов материал - 1 бр.;
  • Доставка и въвеждане в експлоатация на Софтуерна CAM система за производствено проектиране на механични детайли и управление на CNC стругови и фрезови металорежещи машини - 1 бр.


Документацията за провеждане на процедурата може да свалите от тук:
Документация | 11 Август 2023 | Архив RAR file


- 30 -


Новина  |  10 Април 2023


АЦОМ ООД подписа Договор за предоставяне на БФП по проект Nr. BG-RRP-3.004-0340-С01 по процедура "Технологична модернизация в предприятието"


Проект Nr. BG-RRP-3.004-0340-С01 е с главна цел повишаване ефективността на фирмата чрез разширяване на производствения капацитет и намаляване на производствените разходи. Общата стойност на проекта е 1 090 559,92 лв., от които 545 279,96 лв. безвъзмездно финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца с начало 10.04.2023г. и край 10.04.2024г.


EU Projects

- 30 -


Новина  |  21 Септември 2022


АЦОМ ООД подписа Договор за предоставяне на БФП по проект Nr. BG16RFOP002-6.002-0683-C01 по процедура "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 на ЕС


Проект Nr. BG16RFOP002-6.002-0683-C01 е с главна цел предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Общата стойност на проекта е 233 650,00 лв., от които 116 825,00 лв. европейско финансиране от ЕФРР и 116 825,00 лв. собствено съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 10 месеца с начало 21.09.2022г. и край 21.07.2023г.


EU Projects

- 30 -