EU Projects

Февруари 2021

АЦОМ ООД е бенефициент по проект Nr. BG16RFOP002-2.077-0920-C01 на Оперативна програма "Иновации и Конкурентноспособност" на ЕС
_______________________________________________________________________
Проект Nr. BG16RFOP002-2.077-0920-C01 е с главна цел осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Общата стойност е 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и  22 500,00 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца с начало 25.01.2021 г. и край 25.04.2021 г.